KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu

  TEL. 727 655 555
  e-mail: m.odolak@sonodevelopment.pl

  SONO Development Sp. z o.o.
  Al. Bohaterów Września 18/72
  02-389 Warszawa

  Sąd Rejonowym dla m. st. Warszawy,
  XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
  KRS: 0000704959
  NIP: 701-07-76-409